Årets årsmöte gick av stapeln måndagen den 8/2.

På grund av rådande pandemi hölls årsmötet digitalt via Zoom med 21 deltagande medlemmar.

I styrelsen för 2021 har det skett några förändringrar.

Juliusz SA5JUS och Magnus SA5BCG har ett år kvar som ordförande respektive kassör.

Micke SM5SYO valdes om som vice orförande på 2 år och Peter SM5JBF valdes om som sekreterare på 2 år.

Martin SM5XSH gick upp från suppleant till ordinarie ledamot i 1 år.

Roland SA5REL och Ludvig SA5LKX valdes in som suppleanter på 1 år och ersätter Oliver SA5ODJ och Hans-Olov SA0BVA. 

Medlemsavgiften beslutades lämnas oförändrad.