Styrelsen för SK5DB

Publicerad lördag, 09 juni 2007
Styrelsen 2021 består av följande personer:
För kontaktuppgifter se SSA callbook på www.ssa.se


  STYRELSE:

Ordförande SA5JUS Juliusz Sokolowski  0709845206
vice Ordf  SM5SYO Mikael Fredriksson
Sekreterare SM5JBF Peter Pettersson
Kassör SA5BCG Magnus Sjöstedt
Ledamot SM5XSH Martin Björkman
Suppleant SA5LKX Ludvig Kjellson
Suppleant SA5REL Roland Lindqvist


  FUNKTIONÄRER:

Revisorer: Kjell SM5BS, Rune SM5CUI, suppl. Dag SA5DAG
Stationföreståndare SK5DB: Juliusz SA5JUS
Vice stationsföreståndare: Bert SM5GSH
Sambandsansvarig: Kurt SM5BKK
Repeaterföreståndare: Rune SM5CUI
Intendent: Juliusz SA5JUS
Hemsidemaster: Magnus SA5BCG
QSL-manager: Ginnie SM5PEY, biträdande Kjell SM5BS
 
  VALBEREDNING:
Se senaste årsmötesprotokoll
 

 

Träffar: 11243

Sök