Bli medlem

Medlemsavgift

Efter beslut om höjning av årsavgiften på årsmötet 2019-01-28 är avgifterna enligt nedan:

 Ordinarie medlem  220kr/år
 Studerande till 26 år samt ungdom till 18år  110kr/år
 Stödjande familjemedlem  10kr/år

Inbetalning till föreningens postgiro 59 08 02-5

Ange din Signal (om du har) Namn och Postadress.

Inbetalning efter 1a november gäller även för kommande år för ny medlem

OBS!
Ni som ska gå kursen med start den 5/11 2019 och som betalar före den 1/11 kommer bli medlemmar fr.o.m. den 1/11 och därmed medlemmar för hela 2020.
Väntar ni med att betala till efter den 1/11 finns risk att ni inte hinner registreras som medlem innan kursstarten.

Träffar: 1543

Sök