Bli medlem

Medlemsavgift

 Ordinarie medlem  200kr/år
 Studerande till 26 år samt ungdom till 18år  100kr/år
 Stödjande familjemedlem  10kr/år

 

Inbetalning till föreningens postgiro 59 08 02-5
Ange din Signal (om du har) Namn och Postadress.

Inbetalning efter 1a november gäller även för kommande år för ny medlem

Träffar: 491

Sök