Medlemsavgift

Efter beslut om höjning av årsavgiften på årsmötet 2023-02-13 är avgifterna enligt nedan:

 Ordinarie medlem  250kr/år
 Studerande till 26 år samt ungdom till 18år  125kr/år

Inbetalning till föreningens postgiro 59 08 02-5

Ange din Signal (om du har) Namn, postadress samt epost-adress.

Inbetalning efter 1a november gäller även för kommande år för ny medlem.