Klubben har idag 2 FM-repeatrar i drift i Uppsala.

ID FREKVENS SHIFT ACCESS MODE QTH SYSOP 
SK5DB/R 145.750MHz -0.6 1750 / 82.5 FM UPPSALA SM5CUI
SK5DB/R 434.750MHz -2 1750 / 82.5 FM UPPSALA SM5CUI
Repeatrarna har lägre känslighet om de öppnas med 1750Hz så använd subton om du har möjlighet.
 
 
För de som vill köra digitala moder finns det ett par repeatrar med täckning i vårat närområde
 
ID FREKVENS SHIFT ACCESS MODE QTH SYSOP 
SG5DV/R 145.5875MHz -0.6 82.5 FM / DMR  UPPSALA SA5BJY
SG5DV/R 434.5875MHz -2 82.5 / CC5 FM / DMR UPPSALA SA5BCG
SG5BCG/R 434.525MHz -2 82.5 / CC5 FM / DMR KNIVSTA SA5BCG
DMR-repeatrarna i Uppsala och Knivsta är sammankopplade via talgrupp 8
 

Lite info om klubbens repeatrar SK5DB/R på 145.750 RV60 (R6) och 434.750 RU380 (RU6).


2012-08-15
Som information vill jag meddela att 2012-08-15, har 70 cm repeatern i Uppsala ändrat sitt antennsystem.
En ny 30 m. lång 1/2 tums kabel med 7/16 kontakter och övergångar har monterats för att åter kunna utnyttja diversitymottagning.
Sändaren och ena mottagarens ingång har nu en ny antenn. Den andra rx-ingången har den gamla antennen ansluten. Fältprov får visa om ändringen gett förbättring eller försämring.
 
2012-05-29 byttes subtonen på båda repeatrarna till 82,5 Hz, dvs den primära tonen för SM5-distriktet.
Som tidigare går det även att öppna med 1750 Hz ton.
2m-repeatern har vertikal antenn och 70cm vertikal TX och vert/hor. för RX.
 
Här nedan ser ni hur de ser ut idag.

73 de Rune, SM5CUI
 
alt