Om klubben

Publicerad lördag, 09 juni 2007

Uppsala Radioklubb, SK5DB

Uppsala radioklubb har funnits sedan 50-talet och har för tillfället omkring 50 medlemmar.
Klubbens ordförande är Jenny Östlund, SM5MEK, 
Information om övriga styrelsen och våra funktionärer finner ni i menyn under Om SK5DB / Styrelse.
 
Första och tredje måndagen i varje månad träffas våra medlemmar i klubbstugan i Nåntuna och också via radio på trafiknätet som går varje torsdag på vår 2M-repeater. Mer info under Medlemsinfo / Trafiknätet.

Stugan ligger i Nåntuna söder om stan. Kör gamla Stockholmsvägen (255) söderut till rondellen vid ICA, fortsätt till nästa rondell, sväng höger mot Nåntuna och första gatan till vänster (Hemslöjdsvägen), fortsätt tills det kommer en busslinga och ta höger efter busslingan mot Nåntunaskolan (Vävstolsvägen), passera genom villaområdet fram till skolans parkering. Stugan är den minsta av de gamla byggnaderna på andra sidan gång/cykelvägen. Håll utkik efter antenner :-)

Medlemsavgiften är 200 kr per år. För studerande till 26 år och ungdom till 18 år är den 100:-. Familjemedlem 10:-
Vill du bli medlem kan du betala in detta belopp till föreningens postgiro 59 08 02-5 och ange din Signal (om du har) Namn och Postadress.
Föreningens organisations nummer är 802437-0929 

Alla nuvarande medlemmar skall betala in senast den 31/3 det verksamhetsår avgiften gäller. Den medlem som inte betalat inom föreskriven tid anses ha trätt ur föreningen. När medlemskapet påbörjas månaderna november–december skall inbetalningen även gälla för nästa år.

 

Träffar: 8062

Sök