Radiosamband

Sedan många år har klubben skött radiosambandet vid många typer av tävlingar; cykel, orientering, bilrallyn, enduro, båttävlingar och ryttartävlingar.

Har ni behov av radiosamband, eller vill du ställa upp som operatör?
Kontakta Kurt Eriksson, SM5BKK, 0292-107 07.
Mejl: sm5bkk(a)telia.com

Vi använder våra egna utrustningar och kan täcka avstånd upp mot ca 5 mil vid behov.

Bilrallyn, som kräver pålitligt säkerhetssamband, har vi stor erfarenhet av.
Behövs många operatörer samarbetar vi med närliggande radioklubbar t ex Enköping.

Kommande

Antal artiklar: 3

Genomförda

Antal artiklar: 13

Sök