QSL är benämningen på det kort som radioamatörer skickar till varandra som en bekräftelse på att man har haft en konktakt. För många är detta en mycket viktig del av hobbyn. Uppsala radioklubb får kort från inkommande byrån (SSA) ungefär en gång per månad.

QSL-kort från andra radiomatörer som har haft kontakt med någon annan radioamatör  i Uppsala med omnejd, skickas till Uppsala radioklubbs QSL-ansvarige.
 
I vår klubbstuga har varje medlem ett "postfack" där de QSL-kort som har kommit till oss sorteras in. Medlemmen får själv komma och hämta sina kort.

Om du inte är medlem i klubben hamnar dina QSL-kort hos oss ändå om du är medlem i SSA.

Vill du ha hem dina kort via post kontakta då klubbens QSL-hanterare (se Om SK5DB / Styrelse / Styrelse och funktionärer) så du får hem de som finns i "lådan". Detta görs mot SASE med porto för gällande vikt och en gång. Därefter får du kontakta distriktets QSL funktionär från distriktet. Se SSA Funktionärer Distrikt 5 

Korten för icke medlemmar läggs i en hög och en gång om året så läggs de i en låda och arkiveras. Vi kastar inga kort.

Korten kommer ungefär en gång per månad, vanligtvis i slutet på månaden. Detta beror lite på om det är något distriktsmöte eller annan central aktivitet där någon från klubben deltar. Då kommer korten med medlemmen till klubbstugan. Normalt så kommer det en tjockt kuvert hem till klubbens QSL-ansvarige per post.

Kom gärna förbi och hämta dina kort!