På medlemsträffen 2024-03-18 var temat Loggning, ADIF, LOTW, QRZ.COM, ClubLog och lite till...

Vi gick igen grunderna i vad som krävs om man skall logga sina kontakter, och varför.
Olika system för att skapa sin logg, och hur man överför data mellan olika loggprogram med ADIF-filer.

LOTW, eller Logbook of The World och vad den kan användas till gicks igenom. Även hur man skapar ett konto.

QRZ.COM och deras logbook tittade vi på och även lite om deras olika diplom och hur man gör för att få ett sådant.

ClubLog används av många DX-expeditioner. Du kanske har sett formulär på qrz.com eller DX-expeditioners hemsidor du kan se om du är med i deras logg, och där du även kan beställa QSL. Exempel hur du kan använda det på din egen qrz.com-sida visades.

Till slut visades hur enkelt det blir att skicka QSL via DARC:s qsl.shop med QSO:n som matchats och beställts via ClubLog:s OQRS-system. 

Och allt använder ADIF!

Presentatör: SM5XSH Martin

Medlemmar kommer att få tillgång till inspelad presentation och material, antingen via inloggning på hemsidan eller via mail-utskick.