Årsmötet genomfördes 2024-02-12 med deltagare både på plats och via zoom. Totalt var vi 22 deltagare varav 7 digitala.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2024 behålls på 250kr/år för ordinarie medlem och 125kr/år för ungdom/student.