Uppsala Radioklubbs årsstämma kommer hållas i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 den 12/2 kl.19:00.
Det är samma lokaler som vi haft certifikatkurser och medlemsmöten i tidigare men ett annat rum.
Möjligheten kommer även finnas att deltaga via Zoom. Zoomlänk har skickats ut till samtliga medlemmar tillsammans med inbjudan.

Inget föredrag är inplanerat i samband med mötet. Har du något du kan tänka dig föreläsa om?
Kontakta i så fall styrelsen snarast.

Tiden för motioner från medlemmar har gått ut men däremot finns fortfarande lite tid kvar om ni vill nominera någon till årets medlem. Detta måste i så fall ske senast den 4/2.

Kallelse med mer information har skickats ut per epost och post till de som saknar epost.