Årsmötet genomfördes med deltagare både på plats och via zoom. Totalt var vi 18 deltagare varav 8 digitala.

Klubbens kassör redogjorde för hur klubbens ekonomi påverkas pga den ordentligt höjda hyran för klubblokalen, dyrare el samt försäkringskostnader.
Tack vare många både stora och små donationer under året har vi fått in pengar som säkrar vår framtid i stugan för de närmaste åren. Vi har bestämt att donationspengarna ska öronmärkas till att täcka mellanskillnaden till den höjda hyran. Pengarna räcker till ca 3år varefter det måste finnas en hållbar plan för hur vi ska täcka kostnaderna utan att behöva höja medlemsavgiften rejält.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att i ett första steg redan nu höja medlemsavgiften till 250kr/år för ordinarie medlem och 125kr/år för ungdom/student. Alternativet familjemedlem som tidigare kostat 10kr/år beslutades tas bort.

Till årets klubbmedlem utsågs Peter SM5JBF och Martin SM5XSH för det enorma arbete de lagt ner för klubben i samband med vindsröjningen.