Vi kommer även i år att hålla en certifikatkurs på distans i Uppsala radioklubb!

Kursen kommer starta onsdagen den 19:e oktober 19:00 med en introduktion.

För att få en inbjudan (Zoom) till introduktionstillfället behöver du anmäla ditt intresse via formuläret för intresseanmälan (http://www.sk5db.se/j3/index.php/bli-radioamator/intresseanmalan-kurs ) .


Kursen består av 18 träffar (onsdagar 19:00 - 21:00). Om vi behöver fler träffar, så kan vi förlänga kursen något. Men preliminärt så skall vi vara klara till slutet av mars, eller möjligtvis i början av april.


All erforderlig kurslitteratur kommer finnas i digital form eller som länkar på utbildningsplattformen.

Kostnader

För att delta i kursen krävs att du är medlem i Uppsala Radioklubb.
Medlemsavgiften är 220 kr (110 kr för ungdom upp till 18 år och studerande upp till 26 år).

Vi tar även en kursavgift på 300 kr.

Du kan delta på introduktionstillfället utan att ha betalt medlems- och kursavgift.

Övriga kostnader

Dessa har inte med kursen eller Uppsala Radioklubb att göra, utan är specifika för provtillfället och certifikatet:

200 kr i provavgift till provförrättaren
390 kr i certifikatavgift till SSA (Sveriges Sändaramatörer)

Kursen

Kursen kommer att innebära självstudier, där träffarna handlar om att svara på frågor och diskussioner om innehållet. Det är viktigt att du har tid mellan de gemensamma träffarna och läser igenom materialet som vi skall gå igenom vid nästa tillfälle.

Vi planerar att spela in träffarna och länka dessa så att du har möjlighet att ta del av träffen även om du missat den. Men allra bäst blir det såklart om du är med på alla träffar.

Vissa delar i kursen är ren minnesinlärning (fonetiska alfabetet, frekvensplan, förkortningar, Q-koder). Andra delar är tekniska och där är gymnasiekunskaper inom fysik och matematik en fördel.
Finns behov sätter vi in ett extra tillfälle för att gå igenom den matematik som behövs för att klara provet (inte avancerad matematik på något sätt).

Välkommen med din intresseanmälan till certifikatkursen!


Martin SM5XSH, kursledare