Även i år lider världen av den pågående pandemin och styrelsen har därför valt att även i år hålla årsmötet digitalt även om vi är fullt medvetna om att detta kan exkludera de medlemmar som inte har tillgång till dator eller smartphone.

Kallelse kommer skickas ut stadgeenligt per brev eller epost till de medlemmar som anmält epost-adress.