Vad vill du göra?

Publicerad lördag, 14 januari 2012

 Vad vill du göra?

Vad skulle du vilja se för aktiviteter i klubben? Det är ju medlemmarnas intressen och aktiviteter som gör föreningen, inte styrelsen. Styrelsen administrerar och samordnar.

 Vad vill du se för aktiviteter? Bygg kvällar, minikurser, större kurser, fältaktiviteter, mysmöten, ja vad?

Tala om för din styrelse kontakt vad DU skulle vilja se mer av. Kanske DU skulle kunna ställa upp på någon enskild aktivitet med ledning.

Det är en allmän trend att det blir mer av "hang arrounds" än aktiva på olika aktiviteter, Detta är en trend som visar sig hos de flesta föreningar. Framför allt syns detta på fältdagarna. Hur gör vi för att få fler att bli föreningsaktiva? Vad är det som skrämmer att aktivera sig i någon verksamhet? 

Ska allt vara serverat? Ska röda mattan vara utrullad och kandelabrarna tända vid ankomst? Glöm det!
Detta kommer aldrig att hända om inte DU rullar ut mattan och tänder kandelabrarna.
Det kan inte fortsätta med att några få gör allt, dessa blir till slut less på att få göra det mesta och lägger av helt. Vem tar då över och försöker få fart på hjulet igen? För att lessna och lägga av osv.osv.

Just nu har vi i Uppsala Radioklubb en ökande trend med fler medlemmar, Låt oss nu inte skrämma bort dessa med inaktivitet. Vi har planer på en del aktiviteter men det finns plats för fler.
Kursen i höst behöver handledare i olika ämnen, t.ex. matte och teknik. Den kommer att maximeras till 8 deltagare med krav på förkunskaper matte och fysik från ÅK9.
Fins det intresse kan vi även starta en mindre cw kurs. Kanske någon vill lära sig någon speciell trafikteknik, eller fortbilda sig i antenner. Träningsnät i cw eller digitaltrafik +? 

Ja det finns väldigt mycket vi KAN göra men vad VILL DU?

  

Träffar: 1553

Sök