Satellitprojektet fortskrider.

Publicerad torsdag, 08 september 2011

 Det går framåt sakta men säkert. Antennerna är klara, mast och bom finns, även båda rotorerna väntar på att vi nu skall få till ett stadigt väggfäste. Materialinsamling pågår. Ett stort tack till SM5SRR Eskil Loosdrecht för de rotorer han hjälpt oss anskaffa. Antennerna består av en 2m kryssyagi med 2x6 element och en 70cm Vårgårda ombyggd till 2x13 element. Paketet kommer att monteras på västra gaveln, mot parkeringen, på klubbstugan.

SM5MEK

Träffar: 1264

Sök