Klubben har idag 2 FM-repeatrar i drift i Uppsala.

ID FREKVENS SHIFT ACCESS MODE QTH SYSOP 
SK5DB/R 145.750MHz -0.6 1750 / 82.5 FM UPPSALA SM5CUI
SK5DB/R 434.750MHz -2 1750 / 82.5 FM UPPSALA SM5CUI
Repeatrarna har lägre känslighet om de öppnas med 1750Hz så använd subton om du har möjlighet.
 
 
Utöver klubbens finns även några repeatrar med täckning i vårat närområde varav två digitala DMR-repeatrar.
 
ID FREKVENS SHIFT ACCESS MODE QTH SYSOP 
SG5DV/R 145.5875MHz -0.6 136.5 FM UPPSALA SA5BCG
SG5DV/R 434.5875MHz -2 82.5 / CC5 FM / DMR UPPSALA SA5BCG
SG5BCG/R 434.525MHz -2 82.5 / CC5 FM / DMR KNIVSTA SA5BCG
DMR-repeatrarna i Uppsala och Knivsta är sammankopplade via talgrupp 8
 

Lite info om klubbens repeatrar SK5DB/R på 145.750 RV60 (R6) och 434.750 RU380 (RU6).


2012-08-15
Som information vill jag meddela att 2012-08-15, har 70 cm repeatern i Uppsala ändrat sitt antennsystem.
En ny 30 m. lång 1/2 tums kabel med 7/16 kontakter och övergångar har monterats för att åter kunna utnyttja diversitymottagning.
Sändaren och ena mottagarens ingång har nu en ny antenn. Den andra rx-ingången har den gamla antennen ansluten. Fältprov får visa om ändringen gett förbättring eller försämring.
 
2012-05-29 byttes subtonen på båda repeatrarna till 82,5 Hz, dvs den primära tonen för SM5-distriktet.
Som tidigare går det även att öppna med 1750 Hz ton.
2m-repeatern har vertikal antenn och 70cm vertikal TX och vert/hor. för RX.
 
Här nedan ser ni hur de ser ut idag.

73 de Rune, SM5CUI
 
alt