Automatisk registrering är inaktiverad. Kontakta klubben för att skapa ett konto.

Medlemsavgift

Efter beslut om höjning av årsavgiften på årsmötet 2019-01-28 är avgifterna enligt nedan:

 Ordinarie medlem  220kr/år
 Studerande till 26 år samt ungdom till 18år  110kr/år
 Stödjande familjemedlem  10kr/år

Inbetalning till föreningens postgiro 59 08 02-5

Ange din Signal (om du har) Namn, postadress samt epost-adress.

Inbetalning efter 1a november gäller även för kommande år för ny medlem