Styrelsen 2024 består av följande personer.
För kontaktuppgifter se SSA callbook på https://www.ssa.se/


STYRELSE

Ordförande SA5EED Elias Edin
vice Ordf  SM5XSH Martin Björkman
Sekreterare SM5JBF Peter Pettersson
Kassör SA5JHA Jonas Hagelin
Ledamot SA5REL Roland Lindqvist
Suppleant SM5FUA Kurt Löfgren
Suppleant SA5RKR Algot Runebjörk


  

 

 

 

 

FUNKTIONÄRER

Revisorer SA5BCG
SA5DAG
SA5SYO
Magnus
Dag
Mikael (suppleant)
Stationsföreståndare SK5DB SA5JUS Juliusz
Bitr. Stationsföreståndare SA5EED Elias
QSL-manager SM5BS Kjell
Intendent SA5JUS Juliusz
Repeaterföreståndare SA5JUS Juliusz
Hemsidesansvarig SA5JHA Jonas
Sambandsansvarig   Vakant
 
VALBEREDNING
Magnus SM5PAO (sammank.), Robert SA5RME, Thor-Björn SA5TBE