Styrelsen 2023 består av följande personer:
För kontaktuppgifter se SSA callbook på www.ssa.se


  STYRELSE:

Ordförande SA5JUS Juliusz Sokolowski  0709845206
vice Ordf  SM5XSH Martin Björkman
Sekreterare SM5JBF Peter Pettersson
Kassör SA5BCG Magnus Sjöstedt
Ledamot SA5REL Roland Lindqvist
Suppleant SA5JHA Jonas Hagelin
Suppleant SA5TBE Thor-Björn Eriksson


  FUNKTIONÄRER:

Revisorer: Kjell SM5BS, Rune SM5CUI, suppl. Dag SA5DAG
Stationföreståndare SK5DB: Juliusz SA5JUS
Vice stationsföreståndare: Elias SA5EED
Sambandsansvarig: Vakant
Repeaterföreståndare: Rune SM5CUI
Intendent: Juliusz SA5JUS
Hemsidemaster: Magnus SA5BCG
QSL-manager: Kjell SM5BS
 
  VALBEREDNING:
Magnus SM5PAO (Sammank.), Robert SA5RME, Anders SM5BRL