Förslag Nya föreskrifter för amatörradio

Publicerad torsdag, 17 april 2014

 PTS har lagt ut förslag på nya föreskrifter för amatörradio. De går i stort ut på att det tydligare ska framgå att den som är under utbildning eller vil prova på amatörradio kan göra detta under överinseende av en person med giltigt tillstånd och signal under en begränsad tid. Mer text om detta på denna länk.
M
eddelat av ESR via Twitter.

Träffar: 1549

Sök