ARRL DX contest spring 2017

Publicerad tisdag, 07 mars 2017

Det blev en bra eftermiddag på klubben. Det kördes trots den urusla konditionen dryga 20 talet Amerikanska stationer. Våra nybörjare fick för sin första gång prova på hetluften i en contest. Nåja, så hett blev det inte, troligen alldeles lagom för en nybörjare. Som handledare jobbande Martin SM5XSH och 4 färskingar provade på.

Film finns på denna länk.

 

Du behöver inte se så förskräckt ut Anders.
Det blir snart din tur.

Dag A. sitter och skrattar åt "eländet"

Martin övervakar så Dag inte börjar köra krypto... ;-)

 

 

Vad är det?

Publicerad måndag, 13 april 2015

Vad betyder DX och Contest?

Som i alla sammanhang finns det ord och begrepp som har definierats genom att de har använts länge inom området och då fått en allmän vedertagen betydelse.

En kort förklaring:

DX = långt avstånd, i betydelsen att det är en motstation som är svår att få tag på. Oftast handlar det om någon svårtillgänglig del av värden som väldigt många vill ha kontakt med. En "DX-jägare" eller "DXare" är intresserad av att få tag på radioamatörer i andra länder och gärna ovanliga sådana.

Contest = Tävling, test eller aktivitets-test. En tidsbegränsad aktivitet där stationer försöker upprätta kontakt med varandra efter vissa regler. Varje contest eller radiotävling har ett poängsystem där en motstation ger poäng och ibland även är en så kallad "multiplier". En multiplier är ofta den första stationen man kör som finns i ett visst land, zon eller liknande och den gör att alla andra stationer man kör är lite mer värda än sin grundpoäng. Detta gör att totalpoängen ökar exponentiellt ju fler kontakter man kör.

 

S&P = Search and Pounce - "Ratta och Ropa". Ett av två tekniker när du kör contest. Det andra är att ropa "CQ Contest" (se reglerna för testen vad som skall användas vid CQ-anrop). Om du får svar vid CQ kan det bli stressigt. Du kan vara eftertraktad som kontakt och då hamna i en s.k. "pile", där flera stationer ropar på dig samtidigt.

Då är det enklare att börja med att leta runt på de frekvenser som är tillåtna för testen/tävlingen, och lyssna efter andra som ropar "CQ Contest". Ofta ligger dom kvar på samma frekvens och du kan lyssna efter signal och eventuellt tävlingsmeddelande (se i reglerna vad som gäller för den test du vill vara med i).

MT = Månadstesten arrangeras av SSA och som namnet antyder körs den varje månad. Den körs på 40m och 80m, en tävling för SSB och en för CW, en timme vardera. Enabart svenska stationer skall köras. Bra test att börja med. Kräver dock att du vet vilken "lokator" du kör ifrån, då den är tävlingsmeddelandet som skall utväxlas mellan stationerna, förutom löpnummer och rapport. Ett särskilt loggprogram finns att ladda ner fritt för att logga de kontakter du kör, Log4U. Programemt är skapat av SM3CER och SM5BNE och finns att ladda ner här: http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm

När körs det contest?

Mest på helger, men även vissa vardagar. SM3CER underhåller en kalender för aktuell månad och även någon månad framåt på http://www.sk3bg.se/contest/index.htm

Det finns även länkar till andra kalendrar, svenska record, tips med mera på http://www.ssa.se/contestspalten/

Se även ARRL - Contest Basics

 

Behöver du hjälp att komma igång?

Kontakta oss på klubben eller någon som håller på med contest och be om hjälp. Det är kul och lärorikt med contest, så kör igång!

 

 SE5S Martin (även SM5XSH)

 

 

Sök