JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Dags att motionera till årsmötet

Publicerad torsdag, 16 november 2017
 
§20         Motioner
Medlem, som önskar få någon fråga behandlad vid årsmöte, skall göra skriftlig anmälan härom med motivering. Sådan anmälan, skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 1 december året före årsmötet.

Nyckelbyte på klubben

Publicerad torsdag, 05 oktober 2017

Styrelsen har beslutat att köpa in nytt lås och nyckelsystem till klubbstugan.

Detta pga att det i dagsläget finns flera nycklar ute hos tidigare medlemmar som trots påminnelser inte lämnat tillbaka dessa.

De medlemmar som fortfarande anser sig ha behov av nyckel kommer kunna kvittera ut en ny nyckeln mot självkostnadspris.
Nyckel ska lämnas tillbaka vid utträde ut klubben.

Låset kommer bytas under måndagen den 9/10. Nya nycklar kan kvitteras ut när klubben har måndagsöppet eller annan överenskommelse med Anders K.

Utdrag ur klubbens stadgar:

§8           Nyckelhantering
Medlem som önskar nyckel till klubblokalen skall hos styrelsen ansöka om detta skriftligen på enklaste vis med motivering. Fastställd avgift skall betalas senast när nyckel mottages. Funktionär som behöver nyckel för sin funktionärutövning får kostnadsfritt kvittera nyckel under sin mandatperiod. Önskar funktionären behålla nyckel efter mandatperiod skall fastställd avgift erläggas.
Avgiften är ej pant, avgiften fastställs av styrelsen.

Hösten är här och en ny säsong med den.

Publicerad torsdag, 07 september 2017

Höst säsongen har startat med vårt månadsmöte i September. Magnus och Martin vill dra igång lite aktiviteter för nybörjare Digitala moder och Contest verksamhet.

Dessa ska förläggas på de måndagar som vi inte har möten. Visserligen så kan ju vem som helst komma till klubben dessa dagar med. Jag menar det blir ju trevligare då.

Vi har haft ett sambandsmöte med RSA, ERAK, FRO under sommaren och vi har kommit fram till att vi behöver samarbeta för att få fram fler samband och att vi ska kunna nå fler radio operatörer. Dessutom föreslog Rhoyne att vi som är operatörer inom Rally ska få gå en kurs i ämnet. Där vi ska gå igenom Hierarkin (vilken ordning man ska anropa funktionärer på rallyn) Och lära oss märken och skyltar som hör till sporten.

Och vi pratade om att eventuellt ordna en amatörradiokurs för de som vill ta cert.

I dagarna fick jag ett mail från Täby Sändaramatörer att dom kan inte komma till Uppsala och hålla i någon kurs så vi får tänka ut något annat.

Detta är vad jag hade att meddela nu

Anders

 SM5-8383

Säsongstart

Publicerad måndag, 28 augusti 2017

Hoppas att alla har haft en fin sommar. Nu är det dags för att starta höst säsongen och det gör vi med ett månadsmöte den 4/9 kl 18:30.

Anders SM5-8383

Sök