JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Årsmötet 2018

Publicerad söndag, 04 februari 2018

Vid klubbens årsmöte den 29/1 deltog 17 medlemmar.

Martin SM5XSH valdes till mötesordförande och styrde oss med säker hand genom dagordningens punkter.

Till ny ordförande för klubben valdes SA5JUS Juliusz Sokolowski.
Juliusz som tog licens under 2017 har ett brinnande elektronik och radiointresse och har även stor erfarenhet med styrelsearbete från andra ideella föreningar.

Styrelsens proposition om inköp av ny klubbrig antogs av årsmötet med 15 Ja mot 2 Nej.

Efter årsmötet berättade SA5ODJ Oliver Djurle om sitt deltagande i 2017 år YOTA-läger samt SSAs ungdomsverksamhet och efter det hade SA5JUS Juliusz en demonstration av den nya digitalmoden FT8.

Gott Nytt År

Publicerad söndag, 31 december 2017

Vill önska er alla ett riktigt Gott Nytt År 2018

GOD JUL

Publicerad torsdag, 21 december 2017

 

GOD JUL från oss alla till er alla. 

Vi ses 2018.

Lucia

Publicerad torsdag, 30 november 2017

Tidigare har vi annonserat årets Luciafirande vid Nåntunagården i Facebook.
Det går av stapeln Måndagen den 11/12 klockan 18:00 med slut senast 21:00 då vår Lucia Anders vill gå hem.

Passa på och dryfta vad DU vill med klubben och framtida aktiviteter. Som ni säkert vet har vi i dag en tillförordnad ordförande, ge styrelsen eller valberedningen förslag på Bl. a. ny ordförande. Kanske DU vill ställa upp?

Ta gärna med lite godis till de småa i skogen, (fåglarna). 

 

 

Styrelsen.

Dags att motionera till årsmötet

Publicerad torsdag, 16 november 2017
 
§20         Motioner
Medlem, som önskar få någon fråga behandlad vid årsmöte, skall göra skriftlig anmälan härom med motivering. Sådan anmälan, skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 1 december året före årsmötet.

Nyckelbyte på klubben

Publicerad torsdag, 05 oktober 2017

Styrelsen har beslutat att köpa in nytt lås och nyckelsystem till klubbstugan.

Detta pga att det i dagsläget finns flera nycklar ute hos tidigare medlemmar som trots påminnelser inte lämnat tillbaka dessa.

De medlemmar som fortfarande anser sig ha behov av nyckel kommer kunna kvittera ut en ny nyckeln mot självkostnadspris.
Nyckel ska lämnas tillbaka vid utträde ut klubben.

Låset kommer bytas under måndagen den 9/10. Nya nycklar kan kvitteras ut när klubben har måndagsöppet eller annan överenskommelse med Anders K.

Utdrag ur klubbens stadgar:

§8           Nyckelhantering
Medlem som önskar nyckel till klubblokalen skall hos styrelsen ansöka om detta skriftligen på enklaste vis med motivering. Fastställd avgift skall betalas senast när nyckel mottages. Funktionär som behöver nyckel för sin funktionärutövning får kostnadsfritt kvittera nyckel under sin mandatperiod. Önskar funktionären behålla nyckel efter mandatperiod skall fastställd avgift erläggas.
Avgiften är ej pant, avgiften fastställs av styrelsen.

Hösten är här och en ny säsong med den.

Publicerad torsdag, 07 september 2017

Höst säsongen har startat med vårt månadsmöte i September. Magnus och Martin vill dra igång lite aktiviteter för nybörjare Digitala moder och Contest verksamhet.

Dessa ska förläggas på de måndagar som vi inte har möten. Visserligen så kan ju vem som helst komma till klubben dessa dagar med. Jag menar det blir ju trevligare då.

Vi har haft ett sambandsmöte med RSA, ERAK, FRO under sommaren och vi har kommit fram till att vi behöver samarbeta för att få fram fler samband och att vi ska kunna nå fler radio operatörer. Dessutom föreslog Rhoyne att vi som är operatörer inom Rally ska få gå en kurs i ämnet. Där vi ska gå igenom Hierarkin (vilken ordning man ska anropa funktionärer på rallyn) Och lära oss märken och skyltar som hör till sporten.

Och vi pratade om att eventuellt ordna en amatörradiokurs för de som vill ta cert.

I dagarna fick jag ett mail från Täby Sändaramatörer att dom kan inte komma till Uppsala och hålla i någon kurs så vi får tänka ut något annat.

Detta är vad jag hade att meddela nu

Anders

 SM5-8383

Säsongstart

Publicerad måndag, 28 augusti 2017

Hoppas att alla har haft en fin sommar. Nu är det dags för att starta höst säsongen och det gör vi med ett månadsmöte den 4/9 kl 18:30.

Anders SM5-8383

Målning av klubbhuset påbörjat

Publicerad fredag, 11 augusti 2017

Nu har Dag och jag För fortsatt målningsarbete vill vi gärna ha lite hjälp då det är en massa som måste fixas innan målning.

Dessutom behöver vi bestämma vad för färg vi ska ha i schacket.

 

Uppsala möte avklarat

Publicerad onsdag, 07 juni 2017

Uppsala 7/6 17

Årets upplaga av Uppsala Möte blev en succé i alla fall med tanke på vädret. Det kom ett 20 tal personer och föreläsningarna var bra enligt utsago (jag var själv inte med).

Korv och fika såldes det slut på. Lite utomstående var med och det är ju kul. Kurt och Magnus inspekterade vinden men det sades inte mycket mer om den. Vi får komma till det senare. SA0BVA visade JT65 och whisper på gräsmattan med sin egna utrustning och Martin visade SDR i klubbhuset.

Och det blev mycket samtal mellan besökarna vilket jag inte kan redogöra för. Men det var en god stämning och alla hade roligt. Johan Hjalmar Carlsson skötte försäljningen av korv och fika (lite kolbitar blev det under föreläsningen) men det funkade bra. Så det var en rolig tillställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök