Styrelsen för SK5DB

Publicerad lördag, 09 juni 2007
Styrelsen 2019 består av följande personer:
För kontaktuppgifter se SSA callbook på www.ssa.se


  STYRELSE:

Ordförande SA5JUS Juliusz Sokolowski  0709845206
vice Ordf  SM5SYO Mikael Fredriksson
Sekreterare SA5BCG Magnus Sjöstedt
Kassör SM5XSH Martin Björkman
Ledamot SA5ODJ Oliver Djurle
Suppleant SA0BVA Hans-Olof Jansson
Suppleant SM5JBF Peter Pettersson


  FUNKTIONÄRER:

Revisorer: Kjell SM5BS, Rune SM5CUI, suppl. Dag SA5DAG
Stationföreståndare SK5DB: Juliusz SA5JUS
Vice stationsföreståndare: Bert SM5GSH
Sambandsansvarig: Kurt SM5BKK
Repeaterföreståndare: Rune SM5CUI
Intendent: Juliusz SA5JUS
Stugfogde: Juliusz SA5JUS
Hemsidemaster: Magnus SA5BCG
QSL-manager: Ginnie SM5PEY, biträdande Kjell SM5BS
 
  VALBEREDNING:
Johan SA5TBA Sammankallande
Roine SA5RTG
Kjell   SM5BS
 

 

Träffar: 9208

Sök