Automatisk registrering är inaktiverad. Kontakta klubben för att skapa ett konto.

 I alla föreningar har ledamöter och funktionärer vissa uppgifter tilldelade. I bifogade 21 sidiga PDF finns dessa uppgifter för ledamöter och funktionärer i Uppsala Radioklubb mer eller mindre preciserade.

Denna skrift är ett levande dokument och tips mottages gärna. Ändringar kan komma att genomföras i sektionerna då så finnes anledning.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Fuktionärsbeskrivning för Uppsala Radioklubb04 2015.pdf)Fuktionärsbeskrivning för Uppsala Radioklubb04 2015.pdf[Uppdaterad 14 apr. 2015]148 kB