I alla föreningar har ledamöter och funktionärer vissa uppgifter tilldelade. I bifogade 21 sidiga PDF finns dessa uppgifter för ledamöter och funktionärer i Uppsala Radioklubb mer eller mindre preciserade.

Denna skrift är ett levande dokument och tips mottages gärna. Ändringar kan komma att genomföras i sektionerna då så finnes anledning.