Genomförda samband 2013

Publicerad torsdag, 04 april 2013
 
Sammandrag av genomförda radiosamband 2013. (Senaste överst)
 
131019: Sigtuna RC 5 SS nära Arlanda.
Rallyt hade sträckorna ganska utspridda från Trosta upp mot Almunge - Rimbo - Vadet - Arlanda.
Op ERaK: NVF TRI NVC TNK SNH KFL SA5BVU/SM5ZEI SM5VSS&Erland.
URK: BKK CQR.
GKA: SA3BGM.
 
131004-05: Rally Uppsala, SM final
Rallyt kördes med 1 etapp på 3 SS fredag kväll, och 2 etapper på vardera 3 SS på lördagen. Sekretariat i Radisson Blu Hotell vid Resecentrum och Vaksala Torg som start, mål, serviceplats. Hotellet var svåraste radioläget hittills vad jag kan minnas. 2m stördes kraftigt, dessutom var fönstren metalliserade. 70 cm gick dock igenom. Länk på taket monterades, men hade dålig räckvidd pga störningarna. Båda repeatrarna användes istället med gott resultat.
Op Bas: BKK, PEY, WRT
Op etapp 1:
URK: SA5BCG
GKA: NTA SA3BGM
ERAK: NVF SA5AIO TNK
Op etapp 2:
URK: KJJ CQR VZW
ERAK: NVF NUZ NVC SA5BVU
Op etapp 3:
URK: CQR KJJ
ERAK: TRI KFL NVF TNK VSS & Erland
 
130817: Tennpokalen i Almunge. (Ej ARC-rally i år)
Kördes på 3 sträckor, 2 av dem 2 gånger. Vi var 8 operatörer som var i luften under tävlingen som gick utan problem eller förseningar. Nöjda arrangörer!
URK: BKK, PEY bas, VZW, SA5BCG hade dubbelsträcka.
ERaK: NVC, NVF dubbelsträcka och NUZ KFL enkelsträcka..
 
130615: SMK Märsta, sprint Rosersberg.
Kördes med 2 vägvakter så följande 5 op. ställde upp:
URK: KJJ SA5BCG
ERaK: NVF KFL TNK.
 
130608:  Rasbo MK,  Bresonstrofén
Kördes med 4 SS, och 10 op. Hall 2000 som vanligt och sträckor norr, nordväst och nära Rasbo. De nordliga sträckorna var besvärliga radiomässigt, men flera länkar löste det tillsammans med ERaK mast och X300 på jordkullen bakom hallen. Fick stort tack från Rasbo MK för bra insats!
Op URK: BKK TDO WRT VZW KJJ.
ERaK: NVF TNK TRI KFL NVC.
 
130602: Films MK, Sprint
Denna gång kördes den i Gyllby utanför Örbyhus, man körde sträckan 2,8 km x 3.
BKK TDO CQR skötte sambandet.
 
130217: ERaK höll i sambandet på Sigtuna MK sprint, CQR deltog från URK.

130216: SMK Uppsalas Roslagsvalsen kördes i Björklinge. BKK, VZW, KJJ, NVF & KFL deltog.

130202: GKA behövde hjälp på SM-rallyt i Sandviken. TDO, BKK & NVF ställde upp även där.

130127: GKA behövde hjälp på Skutskärsratten. TDO, BKK & NVF bemannade sträckor i Strömsbergstrakten.
 
 

 

Träffar: 1236

Sök