Medlemmar i SK5DB

Publicerad torsdag, 10 januari 2013
Här finns medlemslistan med SK5DB,s medlemmar.
 
Vill du hitta adress eller telefon sök då via SSA - SM callbook 

Medlemsavgiften är 200 kr per år för ordinarie medlem.
För studerande till 26 år och ungdom till 18 år är den 100:-
Familjemedlem 10:-

Vill du bli medlem kan du betala in detta belopp till föreningens PlusGiro 59 08 02-5
Ange din Signal (om du har) Namn och Postadress, samt e-post.
Alla nuvarande medlemmar skall betala in senast den 31/3 det verksamhetsår avgiften gäller.

Den medlem som inte betalat inom föreskriven tid anses ha trätt ur föreningen. När medlemskapet påbörjas månaderna November, December skall inbetalningen även gälla för nästa år.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Medlemslista 2017.pdf)Medlemslista 2017.pdf[ ]153 kB
Träffar: 2830

Sök