Här fanns medlemslistan med SK5DB,s medlemmar.
 

Pga osäkerheter kring personuppgiftslagen har klubben beslutat att ta ner medlemslistan från hemsidan. 

Vi tycker givetvis att det är väldigt tråkigt att inte få visa upp våra stolta medlemmar.
Önskar du kvittens av inbetalt medlemsavgift hänvisar vi till klubbens kassör.