Medlemmar i SK5DB

Publicerad torsdag, 10 januari 2013
Här fanns medlemslistan med SK5DB,s medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr per år för ordinarie medlem.
För studerande till 26 år och ungdom till 18 år är den 100:-
Familjemedlem 10:-

Vill du bli medlem kan du betala in detta belopp till föreningens PlusGiro 59 08 02-5
Ange din Signal (om du har) Namn och Postadress, samt e-post.
Alla nuvarande medlemmar skall betala in senast den 31/3 det verksamhetsår avgiften gäller.

Den medlem som inte betalat inom föreskriven tid anses ha trätt ur föreningen. När medlemskapet påbörjas månaderna November, December skall inbetalningen även gälla för nästa år.

Pga osäkerheter kring vad som gäller i den kommande förändringen av personuppgiftslagen har klubben beslutat att ta ner medlemslistan tills vidare.
Vi tycker givetvis att det är väldigt tråkigt att inte få visa upp våra stolta medlemmar.
Önskar du kvittens av inbetalt medlemsavgift hänvisar vi till klubbens ekonom.

Träffar: 2976

Sök