Kommande aktiviteter i qrp gruppen.

Publicerad söndag, 19 februari 2017

Så fort vi satt ett datum på kommande aktiviteter anslås det på denna sida.
Se även vår sida på Facebook. Glöm inte att vi har klubbträffar den första och tredje måndagen i månaden. Plats Nåntuna lokalen.

Träffar: 906