Rakel dödar...

Publicerad lördag, 04 juli 2015

Att microvågor men även UHF vågor kan vara farliga visste vi, men att ett sådant här system som RAKEL var så farligt för den känslige det borde informeras om mer. Läs här en artikel från Strålskydds institutet. Mycket tänkvärt.

Träffar: 1667