Mastresningen i bilder.

Publicerad onsdag, 06 november 2013

 2013 års mastresning i bilder. Det var lilla masten för VHF-Sat. antennerna som restes med hjälp av kranbil från Wiklunds åkeri. Med lite tur och vilja kan även en APRS stn få sin antenn här. Masten är en gammal belysningsmast på 15 meter. Överstickande rör för sat.antennerna ~1meter. Nu kvarstår montering av elevationsrotor och antenner samt dragning av alla kablar som är förarbetat i masten.

Kranbilen viker ut sig.
Kranen viker ut sig.


Kranen rycker loss masten ur gräset.
Kranen rycker loss masten ur gräset.


Masten rensas från gräs och redo för lyft.
Masten rensas från gräs och redo för lyft.


Masten halkade lätt ner i fästet, dragning av fästmuttrar pågår.
Masten halkade lätt ner i fästet, dragning av fästmuttrar pågår.


5 personer drar muttrar på 8 stänger.
5 personer drar muttrar på 8 stänger.


Klart, lyftöglan dras ur masten och muttrarna efterdrages.
Klart, lyftöglan dras ur masten och muttrarna efterdrages.

Delmålet att få upp masten innan snön kom klarades av.

Medverkade gjorde SM5CQR, SM5LJG, SM5MEK, SA5BBE och Peter samt förare från Wiklunds.
Vid kameran var Anders Ahlberg SA5BBE. (C) 

Träffar: 1831