JoomlaTemplates.me by WebHostArt

VINDSTÖMMNING!

Publicerad måndag, 25 juli 2022

VINDSTÖMMNING

Hej alla medlemmar i Uppsala Radioklubb!

Nu har vi påbörjat processen att tömma den vind som inte ingår i föreningens hyresavtal. Nytt hyresavtal gäller från den 1:a oktober 2022. Detta innebär att vinden måste vara tömd den sista september.

”Donauktion”

Tömningen kommer att ske i form av fyra ”auktioner” där ni medlemmar får möjlighet att bjuda på det som vi plockar ned. En sorts auktion, men om du vinner budet så ombeds du donera minst detta belopp till klubben, via vårt postgiro (helst, ange donation) eller via swish (ange även här donation som text) till kassören (eller kontant på plats).

Ett påhittat namn för detta är ”Don-Auktion”, eller donauktion.

Det finns mycket material för antenner, kabel, verktyg, lådor, gamla apparater (radio) och sådant som vi inte har sett ännu. Värdet av det som vi måste få bort från vinden kan vara högt för den som har behovet eller vet vad det är. Men du bestämmer själv hur mycket du vill bjuda och tar även med dig det du har ropat in. Ta med lådor, takräck eller kanske till och med ett släp för att få med dig hem det du ropat in. (Inget får lämnas kvar!!)

Endast medlemmar i klubben har rätt att bjuda på det som kommer ned från vinden. Detta för att ni på detta sätt kan få tag på material till egna antenner (det finns även färdiga) och för egna byggen och experiment till fyndpris. Alternativet är att vi slänger allt, men det är bättre att sakerna kommer till nytta, eller hur?

När?

Donauktionerna kommer att ske 13:00-16:00 vid klubblokalen i Nåntuna:

Söndag 2022-08-14

Lördag 2022-08-20

Söndag 2022-09-04

Lördag 2022-09-17

Lägg in dessa datum i din kalender!

Vi kommer inte i förväg annonsera om vilka saker som kommer att vara med på donauktionen av praktiska skäl. Vill du göra fynd så gäller det att du är på plats!

Förberedelsearbete inför donauktionerna

Veckodagarna mellan donauktionerna kommer vi att plocka ihop i lådor eller på annat sätt sortera det som kommer att tas ned till kommande donauktion. Info om detta kommer att meddelas senare. Här är alla välkomna att hjälpa till (och kan då även få en uppfattning om vad som kommer att auktioneras ut!)

73 de SM5XSH Martin

Vindsröjargeneral

Träffar: 568

Sök