JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Sammandrag styrelsemöte 20191202

Publicerad måndag, 09 december 2019

Klubbens ekonomi ligger just nu precis över budget. Detta mycket tack vare SSAs bidrag för den genomförda kursen tidigare i år.

På den nu pågående certifikatkursen har lektionerna för reglementesdelen avslutats. Nu är det uppehåll över jul och nyår med tid för självstudier innan tekniklektionerna tar vid.

Klubbens trafiknät behöver operatörer. Just nu genomförs trafiknätet väldigt sporadiskt.

Tredje helgen i oktober kör scouterna sin JOTA. Klubben har under många år hjälpt en lokal scoutkår att köra JOTA-helgen från klubbstugan. Även dit behövs fler operatörer till kommande år.

Datum för Luciafika bokat till den 16/12 och kommande årsmöte blir den 10/2-2020.

Nästa styrelsemöte är den 13/1-2020

Träffar: 5260

Sök