JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Årsmöte 2019

Publicerad måndag, 07 januari 2019

Vid årets årsmöte deltog 17 medlemmar.

Efter beslut på årsstämman ser styrelsen för 2019 ut som nedan. 

Ordförande SA5JUS Juliusz Sokolowski  0709845206
vice Ordf  SM5SYO Mikael Fredriksson
Sekreterare SA5BCG Magnus Sjöstedt
Kassör SM5XSH Martin Björkman
Ledamot SA5ODJ Oliver Djurle
Suppleant SA0BVA Hans-Olof Jansson
Suppleant SM5JBF Peter Pettersson

 
Klubben tackar Anders och Dag för deras arbete i styrelsen under 2018 och välkomnar Oliver och Peter.

 

Stämman beslutade om höjning av medlemsavgiften för 2019.

De nya avgfiterna blev 220kr för ordinarie medlem, 110kr för ungdom samt 10kr för stödjande familjemedlem.

Den som redan betalt in avgiften för 2019 omneds betala in mellanskillnaden snarast.

Medlemsavgiften ska vara erlagd senast den 31/3.

 

Till årets medlem valdes Dag SA5DAG med motiveringen:

"För utomordentliga insatser i syfte att modernisera klubbstationen och i synnerhet antennsystemet."

 

Efter årsmötet höll Juliusz föredrag om Radio i rymden.

Ett mycket intressant föredrag som tyvärr fick huggas lite kort på grund av tidsbrist.

 

 

Träffar: 1679

Sök