JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Årsmötet 2018

Publicerad söndag, 04 februari 2018

Vid klubbens årsmöte den 29/1 deltog 17 medlemmar.

Martin SM5XSH valdes till mötesordförande och styrde oss med säker hand genom dagordningens punkter.

Till ny ordförande för klubben valdes SA5JUS Juliusz Sokolowski.
Juliusz som tog licens under 2017 har ett brinnande elektronik och radiointresse och har även stor erfarenhet med styrelsearbete från andra ideella föreningar.

Styrelsens proposition om inköp av ny klubbrig antogs av årsmötet med 15 Ja mot 2 Nej.

Efter årsmötet berättade SA5ODJ Oliver Djurle om sitt deltagande i 2017 år YOTA-läger samt SSAs ungdomsverksamhet och efter det hade SA5JUS Juliusz en demonstration av den nya digitalmoden FT8.

Träffar: 792

Sök