JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Dags att motionera till årsmötet

Publicerad torsdag, 16 november 2017
 
§20         Motioner
Medlem, som önskar få någon fråga behandlad vid årsmöte, skall göra skriftlig anmälan härom med motivering. Sådan anmälan, skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 1 december året före årsmötet.
Träffar: 688

Sök