JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Nyckelbyte på klubben

Publicerad torsdag, 05 oktober 2017

Styrelsen har beslutat att köpa in nytt lås och nyckelsystem till klubbstugan.

Detta pga att det i dagsläget finns flera nycklar ute hos tidigare medlemmar som trots påminnelser inte lämnat tillbaka dessa.

De medlemmar som fortfarande anser sig ha behov av nyckel kommer kunna kvittera ut en ny nyckeln mot självkostnadspris.
Nyckel ska lämnas tillbaka vid utträde ut klubben.

Låset kommer bytas under måndagen den 9/10. Nya nycklar kan kvitteras ut när klubben har måndagsöppet eller annan överenskommelse med Anders K.

Utdrag ur klubbens stadgar:

§8           Nyckelhantering
Medlem som önskar nyckel till klubblokalen skall hos styrelsen ansöka om detta skriftligen på enklaste vis med motivering. Fastställd avgift skall betalas senast när nyckel mottages. Funktionär som behöver nyckel för sin funktionärutövning får kostnadsfritt kvittera nyckel under sin mandatperiod. Önskar funktionären behålla nyckel efter mandatperiod skall fastställd avgift erläggas.
Avgiften är ej pant, avgiften fastställs av styrelsen.
Träffar: 282

Sök