Årsmötet 2020

Publicerad söndag, 09 februari 2020

Klubbens årsmöte var den 10/2 i Medborgarskolans lokaler på Hamnesplanaden 1 i Uppsala kl. 18:00.

Kallelse skickades ut via epost alternativt brev till samtliga medlemmar.

Endast 14 medlemmar deltog på mötet.

Klubbens kassör Martin XSH hade i förväg aviserat att han inte avsåg sitta kvar på posten pga tidsbrist. Han valdes istället in som suppleant.

Magnus BCG avgick under mötet från sin post som sekreterare för att istället kunna väljas in som kassör.

Peter JBF valdes till sekreterare på 1år på fyllnadsval för att ersätta Magnus BCG.

I övrigt ser styrelsen ut som tidigare.

Stämman beslutade lämna medlemsavgiften oförändrad.

Årets medlem blev Juliusz JUS för sitt arbete med certifikatkursen.

Träffar: 9502